EnglishРусский

Raporty


Kalendarium


Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016, który dla … dalej »

Pozostałe Kalendarium >

Raporty bieżące


Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 02.08.2018 r. Spółka … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż opublikowanie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2017 … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 11 grudnia 2017 r. informacje o … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu 11 grudnia 2017 r. informacje … dalej »

Pozostałe Raporty bieżące >

Raporty okresowe


Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości raport finansowy jednostkowy i skonsolidowany, sprawozdanie z działalności Zarządu, raport i opinię … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Emitent” w załączeniu przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej – … dalej »

  • LUX2Q2018
    Rozmiar pliku: 927 KB Pobrania: 25

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta … dalej »

Pozostałe Raporty okresowe >