EnglishРусский

Raporty


Kalendarium


Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016, który dla … dalej »

Pozostałe Kalendarium >

Raporty bieżące


Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. Spółka zawarła z … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Spółka zawarła z … dalej »

W związku z podjęciem w dniu 14 sierpnia 2017 r. przez Walne Zgromadzenie _”WZ”_ Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki … dalej »

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów … dalej »

Pozostałe Raporty bieżące >

Raporty okresowe


Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 r. Podstawa … dalej »

Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości raport i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2016 oraz raport … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport Spółki za I kwartał 2017 r. Podstawa … dalej »

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2016 r. … dalej »

Pozostałe Raporty okresowe >