EnglishРусский

Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego i związana z tym zamierzona zmiana statutu

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 września 2016 r., działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki – w konsekwencji zawarcia umowy objęcia 50.000.000 akcji serii H Spółki.

 

W związku z powyższym § 6 ust. 1 statutu Spółki, który dotychczas stanowił, że:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:

a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;

b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;

c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;

d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;

e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;

f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000

g) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”

 

otrzymał nowe, następujące brzmienie (obowiązujące po rejestracji w KRS):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:

a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;

b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;

c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;

d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;

e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;

f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000

g) 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”