EnglishРусский

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016, który dla Spółki zaczyna się 1 stycznia 2016 r. i kończy 31 grudnia 2016 r.:

– raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.,

– raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.,

– raport kwartalny za II kwartał 2016 r.  – 16 sierpnia 2016 r.,

– raport kwartalny za III kwartał 2016 r.  – 14 listopada 2016 r.,

– raport roczny za 2015 r. – 27 maja 2016 r.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”