EnglishРусский

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017, który dla Spółki zaczyna się 1 stycznia 2017 r. i kończy 31 grudnia 2017 r.:

– raport kwartalny za IV kw. 2016 r. – 14.02.2017 r.,

– raport kwartalny za I kw. 2017 r. – 15.05.2017 r.,

– raport kwartalny za II kw. 2017 r. – 14.08.2017 r.,

– raport kwartalny za III kw. 2017 r. – 14.11.2017 r.,

– raport roczny za 2016 r. – 31.05.2017 r.

Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane w formie raportu bieżącego.