EnglishРусский

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje daty publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

– raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14.02.2018 r.,

– raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15.05.2018 r.,

– raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14.08.2018 r.,

– raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14.11.2018 r.,

– raporty roczne za 2017 r. (jednostkowy i skonsolidowany) – 25.05.2018 r.

Powyższe raporty kwartalne będą raportami skonsolidowanymi, które będą zawierać również dane Spółki (jednostkowe), zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Ewentualne zmiany podanych terminów, zgodnie z Regulaminem ASO, będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w systemie EBI.