EnglishРусский

Korekta raportu przerwa w obradach NWZA Luxima S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Luxima S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2015 r., podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że powodem ogłoszenia przerwy była konieczność dokonania korekty pkt. 11 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 roku powstałego na skutek oczywistych omyłek pisarskich.

Było:

Pkt 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 5.000.000 z ograniczonym prawem poboru.”

Jest:

Prawidłowe brzmienie pkt 11 porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji imiennych serii „H” o numerach od H 1 do H 50.000.000, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy”

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 27 maja 2015 r. o godzinie 12:30. Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w lokalu 22 w budynku położonym przy ulicy Hożej numer 35 w Warszawie.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2015 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Postawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6) oraz 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania