EnglishРусский

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 15 lipca 2015 roku

Zarząd LUXIMA SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 15 lipca 2015 roku.

W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Spółki LUXIMA S.A dnia 15 lipca 2015 roku nie było akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.

Załączniki do pobrania