EnglishРусский

Objęcie akcji serii I Spółki za akcje Led Lease S.A.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. Spółka zawarła z Panią Małgorzatą Poterałą i Panią Aleksandrą Żurowską umowy, na podstawie których, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 14 z dnia 14 sierpnia 2017 r. (treść opublikowana raportem bieżącym nr 12/2017), Pani Małgorzata Poterała i Pani Aleksandra Żurowska objęły po 160.000.000 akcji serii I Spółki, po cenie emisyjnej 0,02 zł za 1 akcję.

 

Akcje zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci po 100.000 akcji Led Lease S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427979), łącznie 200.000 akcji o wartości nominalnej 20.000,00 zł, stanowiących 20,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Led Lease S.A.

 

Umowy weszły w życie z dniem ich podpisania.

 

Mając na uwadze transakcję, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017, Spółka posiada 100,00% akcji Led Lease S.A.