EnglishРусский

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj.: Pana Konrada Lisowskiego, Pana Radosława Antoniaka, Pana Łukasza Bartczaka i Panią Magdalenę Kuczmę, a następnie powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pani Justyna Wiraszka, Pani  Karolina Wiraszka, Pani Aleksandra Żurowska, Pani Małgorzata Poterała, Pan Dawid Poterała. Tym samym w dniu 14 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła nową, wspólną, 3-letnią kadencję (kadencja upływa 14sierpnia 2020 roku).

 

Emitent w załączeniu przekazuje informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania