EnglishРусский

Podpisanie umowy dot. pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 02.08.2018 r. Spółka podpisała umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką DSBJ Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Autoryzowany Doradca”).

Na mocy powyższej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect