EnglishРусский

Przerwa w obradach WZA

Zarząd Luxima S.A. (Spółka) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 października 2018 r., podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23.11.2018r (dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) do godziny 12.00 (dwunasta).
Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.11.2018r (dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) będą odbywały się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusz Jolanty Gardockiej i notariusz Beaty Otkała w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37.