EnglishРусский

Raport za II kwartał 2015 roku

Zarząd Luxima SA z siedzibą Ełku w załączeniu przekazuje do publicznej

wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki do pobrania