EnglishРусский

Raport za II kwartał 2017 roku

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Załączniki do pobrania