EnglishРусский

Raport jednostkowy i skonsolidowany LUXIMA SA za rok obrotowy 2017

Zarząd Spółki Luxima S.A. podaje do publicznej wiadomości raport finansowy jednostkowy i skonsolidowany, sprawozdanie z działalności Zarządu, raport i opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Zarząd Luxima S.A. przeprasza za opóźnienie publikacji raportu.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania