EnglishРусский

Raport za I kwartał 2015 roku LUXIMA SA

Zarząd Luxima SA z siedzibą Ełku w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki do pobrania