EnglishРусский

Raport za I kwartał 2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport Spółki za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Załączniki do pobrania