EnglishРусский

Raport za I kwartał 2018 roku

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 r.

Załączniki do pobrania