EnglishРусский

Raport okresowy grupy kapitałowej Luxima S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 r.

 

Załączniki do pobrania