EnglishРусский

Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania