EnglishРусский

Raport okresowy Luxima S.A. za III kwartał 2015 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za III kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania