EnglishРусский

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Tadeusza Hapona. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste.

Zarząd Luxima S.A dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Tadeusz Hapon wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.