EnglishРусский

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2016 r. otrzymał rezygnację Pana Dariusza Kocemby z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 grudnia 2016 r. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.
Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”