EnglishРусский

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pani Marty Lipińskiej rezygnację, z powodów osobistych, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”