EnglishРусский

Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Luxima S.A. („Emitent”) informuje o rozwiązaniu z dniem dzisiejszym umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy zawartej pomiędzy Emitentem i spółką INC S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.