EnglishРусский

Sprzedaż nieruchomości – umowa przyrzeczona

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 11/2016 oraz 2/2017, Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka zawarła umowę z firmą ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna (00-312 Warszawa, ul. Dobra 54 lok. 41, REGON 145901050, NIP 1231267063), na podstawie której dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 2753/32, położonej w Ełku przy ul. Okrężnej. Kwota sprzedaży wyniosła 2.000.000,00 zł netto, tj. 2.460.000,00 zł brutto i została zapłacona przez kupującego.