EnglishРусский

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.08.2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej: „Spółka”) w załączeniu przekazuje:

– treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2016 r. („NWZ”) wraz z informacjami na temat głosowań,

– informacje w zakresie zmian statutu Spółki zgodne z podjętymi przez NWZ uchwałami (wymagają wpisu do KRS).

 

Uchwały objęte porządkiem obrad, a niepodjęte przez NWZ: brak.

Odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad: brak.

Sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas obrad NWZ: brak.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania