EnglishРусский

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 11.09.2015 roku

Prezes Zarządu LUXIMA SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 września 2015 roku podjęła następujące Uchwały:

Uchwała nr 1/11/09/2015

RN na podstawie Statutu Spółki  § 17 pt 3, podjęła Uchwałę o dokoptowaniu do składy RN p. Marty Lipińskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane informacje nt. dokoptowanej osoby nadzorującej p. Marty Lipińskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwała 2/11/09/15

RN podjęła Uchwałę o odwołaniu p. Grzegorza Oleś z funkcji Członka Zarządu/Wiceprezesa LUXIMA SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Uchwała nr 3/11/09/15

RN wyraziła zgodę na podpisanie przez Zarząd listu intencyjnego z firmą ESS SA z siedziba w Warszawie, w sprawie sprzedaży nieruchomości LUXIMA SA w Ełku, przy ul. Okrężna 4 B, za kwotę 1.975.000 zł. List intencyjny jest ważny przez okres dziewięciu miesięcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Art. 368 KSH

 

Uchwała nr 4/11/09/15

RN zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie spisania w straty aportu do zera, jako nie rokującego dalszego wykorzystania w przyszłości, według stanu na koniec III kwartału 2015 rok: 1.888.473, 36 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Art. 311 KSH

Załączniki do pobrania