EnglishРусский

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

W związku z podjęciem w dniu 14 sierpnia 2017 r. przez Walne Zgromadzenie _”WZ”_ Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ istotnych uchwał, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje skan protokołu z obrad WZ oraz dodatkowo informacje na temat uchwalonych zmian statutu.

Załączniki do pobrania