EnglishРусский

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. („ZWZ”) wraz z informacjami na temat głosowań.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki do pobrania