EnglishРусский

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 23 maja 2017 r. („WZ”):

 

– Pani Karolina Wiraszka posiadająca 1.676.794 głosy na WZ wynikających z 1.676.794 akcji Spółki (100,00% głosów na WZ i 1,91% w ogólnej liczbie głosów).