EnglishРусский

Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”) informuje, że zakończona została subskrypcja akcji serii H Spółki – zgodnie z poniższą charakterystyką:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 30.12.2015 r. – 31.12.2015 r.;

2. data przydziału/objęcia: 31.12.2015 r.;

3. liczba akcji objętych subskrypcją: do 50.000.000 sztuk;

4. stopa redukcji: nie wystąpiła, podział na transze: brak;

5. liczba akcji, które zostały przydzielone/objęte: 50.000.000 sztuk;

6. cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,02 PLN za 1 sztukę;

7. liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: jedna osoba prawna;

8. liczba osób, którym przydzielono akcje: jedna osoba prawna;

9. subemitenci: brak;

10. łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 13.000,00, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: brak,

b) wynagrodzenie subemitentów: brak,

c) sporządzenie  publicznego  dokumentu  informacyjnego  lub  dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 13.000,00 zł,

d) promocja oferty: brak.

Koszty emisji akcji serii H w całości zmniejszają kapitał zapasowy Spółki.
Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”