EnglishРусский

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 8 kwietnia 2016 r. Spółka zawarła istotną umowę, na podstawie której zlecono jej montaż opraw oświetleniowych w znaczącej sieci marketów budowlanych w Polsce.

Szacunkowa wartość zlecenia wynosi 1.100.000,00 zł. Termin realizacji zlecenia został przewidziany na sierpień 2016 r.

W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowa umowa będzie miała pozytywne przełożenie na wyniki finansowe Spółki za drugi i trzeci kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”