EnglishРусский

Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 11/2016, Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. Spółka zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej (teren przemysłowy) położonej w Ełku przy ul. Okrężnej, tj. w miejscu prowadzenia przez Emitenta działalności operacyjnej. Strony umowy oświadczyły, że przyrzeczoną umowę sprzedaży zawrą do dnia 30 czerwca 2017 r. Sprzedaż nieruchomości, w stanie wolnym od wszelkich długów i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich, za cenę 2.000.000,00 zł, nastąpi pod warunkiem, że zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną (która swoim zasięgiem obejmuje przedmiotową działkę) nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.