EnglishРусский

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5% w Spółce Luxima S.A.

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 01.07.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Spółki 4 Better Life S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Luxima S.A. poniżej progu 5%.

Załączniki do pobrania