EnglishРусский

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 25% w Spółce Luxima S.A.

Zarząd Spółki Luxima S.A. informuje, że w dniu 07.04.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Spółki 4 Better Life S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Luxima S.A. powyżej progu 25%.

 

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki do pobrania