EnglishРусский

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  niniejszym informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym wiadomość  o złożeniu w dniu 30 października w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przez spółkę zależną od Emitenta tj. Led Lease Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.