EnglishРусский

Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2015

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że data przekazania raportu rocznego Spółki za 2015 r. ulega zmianie. Raport ten zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 6 pkt 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”