EnglishРусский

Zmiana daty publikacji raportu za rok obrotowy 2014 r.

Zarząd Luxima S.A. informuje, że zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2014 rok był dzień 4 czerwca 2015.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok wyznaczono na dzień 15 czerwca 2015 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zmiana terminu publikacji następuje z uwagi na konieczność powołania całego składu Rady Nadzorczej (wszyscy poprzedni członkowie złożyli rezygnacje), co miało miejsce w dniu 27 maja 2015 roku (NWZA zwołane na dzień 29.04.2015r. postanowiło o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 27.05.2015r.). Nowo powołani członkowie Rady dokonali wyboru biegłego rewidenta w dniu 28 maja 2015 r.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 16 listopada 2015 r.

Raport roczny:

– raport okresowy roczny za 2014 rok – 15 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”