EnglishРусский

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

W związku z przeprowadzeniem działań mających na celu jak najszybsze opublikowanie raportu rocznego Luxima S.A. („Spółka”) za rok obrotowy 2016, Zarząd Spółki informuje, iż przyspieszeniu ulega termin, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 9/2017.

 

Raport roczny Spółki zostanie opublikowany 14 czerwca 2017 r.