EnglishРусский

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 lipca 2015 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Z dniem 15 lipca 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Luxima S.A. odwołani zostali:

Pan Piotr Mamrowicz, Pan Adam Gbiorczyk, Pan Konrad Paduch, Pan Dariusz Dukaczewski.

Z dniem 15 lipca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki Luxima S.A. powołani zostali:

Pani Magdalena Kuczma

Pan Marek Miernik

Pan Andrzej Kaczor

Pan Radosław Antoniak

Pan Dariusz Kocemba

Obecnie w składzie Rady Nadzorczej LUXIMA SA są następujące osoby:

Pan Tadeusz Hapon

Pan Łukasz Bartczak

Pani Magdalena Kuczma

Pan Marek Miernik

Pan Andrzej Kaczor

Pan Radosław Antoniak

Pan Dariusz Kocemba

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane informacje nt. osób nadzorujących. Jednocześnie Zarząd informuje, że brakujące informacje dotyczące niektórych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki do pobrania