EnglishРусский

Zmiany w składzie Zarządu Spółki LUXIMA SA

Zarząd LUXIMA S.A.( „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 31 lipca 2015 roku Spółki odwołała z funkcji Prezesa Zarządu LUXIMA S.A. pana Grzegorza Oleś i jednocześnie powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUXIMA S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała do Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu LUXIMA S.A. panu Tadeuszowi Haponowi.

Obecnie Zarząd Spółki tworzy Prezes Zarządu Pan Tadeusz Hapon i Wiceprezes Zarządu Pan Grzegorz Oleś.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”