EnglishРусский

Struktura akcjonariatu

Lista akcjonariuszy – dane wg otrzymanych w dniu 11.12.2017 r. zawiadomień

Karolina/Justyna/Kamila Wiraszka (bezpośrednio oraz pośrednio): 79.11 %

Małgorzata Poterała: 9.48 %

Aleksandra Żurowska: 9.48 %

Pozostali: 1.93 %


Akcjonariusz Spółki Ilość akcji i głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
Kamila, Justyna i Karolina Wiraszka –

łącznie bezpośrednio oraz pośrednio, w tym:

13.352.767,94* 79,11%
Kamila Wiraszka 12.818.000 75,94%
Małgorzata Poterała 1.600.000 9,48%
Aleksandra Żurowska 1.600.000 9,48%
Pozostali 326.432,06* 1,93%
RAZEM         16.879.200 100,00%
*  W dniu 6 grudnia 2017 r. KRS zarejestrował scalenie akcji Spółki w stosunku 100:1. Struktura akcjonariatu w wyniku tego zdarzenia wykazuje liczby niecałkowite. Ostateczne (całkowite) ilości akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu scalenia akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, tj. po uzupełnieniu tzw. „niedoborów scaleniowych”.