EnglishРусский

Struktura akcjonariatu

Lista akcjonariuszy – dane wg. informacji posiadanych przez spółkę na dzień 14.02.2017 r.

Karolina/Justyna Wiraszka (bezpośrednio oraz poprzez 4 Better Life S.A.): 60.82 %

Pozostali: 39.18 %


Akcjonariusz Liczba
akcji
Udział w liczbie
akcji ogółem
Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ
Karolina i Justyna Wiraszka
(bezpośrednio oraz poprzez 4 Better Life S.A.)
Pozostali
53 476 794

34 443 206

60,82 %

39,18%

53 476 794

34 443 206

60,82%

39,18%

Razem 87 920 000 100,00% 87 920 000 100,00%