EnglishРусский

NWZA

NWZA

NWZA 23.05.2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), zwołując na dzień 23 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("WZ"), przekazuje ogłoszenie o WZ oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie...

NWZA 29.08.2016r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 29 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), przekazuje ogłoszenie o WZ, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ, informacje o proponowanej zmianie statutu Spółki, formularz...

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej: Spółka) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2016 r. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest niemożnością uzyskania zgody kandydatów na członków Rady...

NWZA 08.08.2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 8 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), przekazuje ogłoszenie o WZ, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ, informacje o proponowanej zmianie statutu Spółki,...

NWZA 29.04.2015

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym...

NWZA 18.01.2013

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Okrężnej 4B w Ełku. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Treść ogłoszenia wraz z...

NWZA 21.11.2011

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 21 listopada 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Okrężnej 4B w Ełku. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00 Treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory...