EnglishРусский

NWZA 08.08.2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 8 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), przekazuje ogłoszenie o WZ, treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ, informacje o proponowanej zmianie statutu Spółki, formularz prawa wykonywania głosu przez pełnomocnika, informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów na NWZA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 8 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1, 02-382 Warszawa.

 

Załączniki do pobrania