EnglishРусский

NWZA 18.01.2013

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Okrężnej 4B w Ełku. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki do pobrania