EnglishРусский

NWZA 23.05.2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), zwołując na dzień 23 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („WZ”), przekazuje ogłoszenie o WZ oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad WZ.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.luxima.com.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1, 02-382 Warszawa