EnglishРусский

NWZA 29.04.2015

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Karpowicza przy ulicy Hożej 35 lok. 22.

Załączniki do pobrania