EnglishРусский

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2016 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Ełku (dalej: Spółka) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 sierpnia 2016 r. Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest niemożnością uzyskania zgody kandydatów na członków Rady Nadzorczej do pełnienia tej funkcji, z uwagi na trwający okres urlopowy.
Ponowne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi bezzwłocznie.