EnglishРусский

ZWZA

ZWZA

ZWA 23.11. 2018 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: "Spółka", informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dalej: "WZA" podjęło uchwały. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

WZA 24.10.2018

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka" niniejszym przekazuje informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "ZWZ": ogłoszenie, treść projektów uchwał oraz formularze pełnomocnictw. ZWZ zostało zwołane na dzień 24 października 2018 r. na godz. 12:00 Odbędzie się...

ZWZA 14.08.2017 r.

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje dokumentację dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 sierpnia 2017 r. na godz. 12:00. Odbędzie się ono w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkała sp.p., ul. Łucka...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 rok wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia,...

Uzupełnienie treści projektu Uchwał oraz zmiany w porządku obrad WZA

W związku z zwołaniem na dzień 15 lipca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Luxima S.A. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości uzupełnioną treść projektu Uchwały nr 14 oraz w Uchwały nr 15. Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że dopiero po ogłoszeniu zwołania...

ZWZA 15.07.2015 r.

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na...

ZWZA 15.07.2014

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 15 lipca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Klimczaka 5 lok. 85 w Warszawie. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00

ZWZA 28.06.2013

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie...

ZWZA 30.06.2012

Zarząd LUXIMA S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Okrężnej 4B w Ełku. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00 Treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory...