EnglishРусский

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2016 rok wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji, opinia z badania finansowego, raport z badania finansowego, wyniki finansowe  oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”